Sunday, July 19, 2009

晚宴2.0

昨日,出席表哥嘅结婚晚宴,
啲菜色同我前晚吃嘅无乜分别,
吃到有啲厌,哈哈
唔係因为唔好吃,
以係两晚都係一样嘅菜有啲厌咁解je。

男主角与女主角























凶紧细佬嘅我


















前晚,家母亦在表哥家中与一众亲戚连线,















今个月嘅三次晚宴真係令我元气大伤。哈哈哈

0 comments:

Post a Comment