Sunday, August 16, 2009

金钱树
连日嚟,
不知为何,
家中d植物接二连三咁死亡,
已我最喜爱嘅金钱树亦被感染。
昨日,嚟咗个救树大行动。
将整棵树连根拔起,
洗干净个根,再换晒d泥。
还望它能逃过嚟劫。

0 comments:

Post a Comment