Thursday, November 12, 2009

放飞机

下昼同权哥讲到爽爽今晚要去饮茶,
点知,临放工个头开始痛,
逼不得已要放权哥飞机,真係唔好意思。唔知係唔係打机打得劲过头搞都头痛le??

2 comments:

Kenji™ said...

星巴克你嘅,哈哈

Lunacypirates said...

无问题。

Post a Comment